Rens

Rense pro­duk­ter til alle hud­typer.

Ampuller

Hvis du ønsker at nå dit mål
for smuk hud, hur­tigt.

Hydro Active

Dehy­dr­eret hud med
behov for effek­tiv fugt-ple­je.

Men

Kvalitets-hud­ple­je til mænd.

Ultra Sensitiv

Hud med ten­dens til allergi.

Nutri Sensation

Kræven­de hud der har mis­tet sin
fas­thed og elas­ticitet.

dr-grandel-hudpleje

Dr. Grandel

Forskning og natur

Effek­tive pro­duk­ter beståen­de af rå mate­ri­aler og aktive ingre­di­enser fra naturen, kom­bineret med inno­v­a­tiv high-tech, giver et fan­tastisk spil af viden­sk­ab og natur i ét. Vi har pro­duc­eret i over 60 år, og har ikke en eneste gang testet på dyr.