KLINISK TESTET HUDPLEJE

Om Dr. Grandel

In love with perfection

dr-grandel
FORSKNING I HVEDEKIM SKABTE VEJEN FOR NATUR KOSMETIK

Historien bag Dr. Grandel

Mær­ket Dr. Grandel har sit navn fra kemik­eren Dr. Felix Grandel, hvis forskn­ing i hvedekim og vit­a­min E, skabte vejen for effek­tiv natur-kos­metik som arbe­jder utroligt godt sam­men med huden.

Grandels gen­nem­brud kom med udviklin­gen af Epi­gran, et kon­cen­tr­eret mul­ti-aktivt stof fra hvedekim og naturlæge midler, som har vist sig suc­ces­fulde for kos­metik i årti­er.

Hos Dr. Grandel er den økonomiske aktivitet er ikke et mål i sig selv, der­for har virk­somhe­den altid været opmærk­som på økonomisk brug af ressourcer og miljøven­lige process­er. Desu­den bidrager Dr. Grandel aktivt via social og kul­tur­al spon­sorering.

Men­nes­ket er i cen­trum hos os.

prisvindende-kosmetik
AWARD VINDENDE HUDPLEJE

Dr. Grandel er anerkendt

Dr. Grandel har igen­nem tiden mod­taget utal­lige awards, den sen­este “A life of beau­ty” blev mod­taget i 2014. Vi kan blandt andet nævne: Mest pro­fes­sionelle brand i pro­fes­sionel kos­metik, LNE & Spa’s best award og beau­ty forum read­ers choice award.

forskning-kosmetik
TOP KVALITETS INGREDIENSER

Forskning og natur i ét

Effek­tive pro­duk­ter bestående af rå mate­ri­aler og aktive ingre­di­enser fra naturen, kom­bineret med inno­v­a­tiv high-tech, giv­er et fan­tastisk spil af viden­skab og natur i ét. Vi har pro­duc­eret i over 60 år, og har ikke en eneste gang testet på dyr.

hudpleje_alle_hudtyper
VI HAR EN TIL ALLE

Produkter til alle hudtyper

Vi laver kos­metik til de fleste hud­typer og lidelser, sådan at alle vores kun­der får den rigtige hud­ple­je. Vi har alt fra fugt, anti-age, regen­er­a­tion – har du hud­typen, så har vi beskyt­telse og ple­je. Med et bredt sor­ti­ment, dækker vi alle behov for hud­ple­je.

Skal du have fat i Dr. Grandel?

Vi har forhan­dlere i hele lan­det, specielt hos de danske apotek­er. Tag et kig på vores kort og find en nær dig, sådan at du kan få en Grandel oplevelse. Din hud vil takke dig.

In love with perfection

Find produktet til din hudtype

Læs mere om hvert enkelt pro­dukt og find pro­duk­terne som pass­er til netop dig. Vi før­er hud­ple­je til både mænd og kvin­der, fra anti-aging til teenage hud, vi har også noget til dig!