KLINISK TESTET HUDPLEJE

Om Dr. Grandel

In love with perfection

dr-grandel
FORSKNING I HVEDEKIM SKABTE VEJEN FOR NATUR KOSMETIK

Historien bag Dr. Grandel

Mær­ket Dr. Grandel har sit navn fra kemik­eren Dr. Felix Grandel, hvis forskn­ing i hvedekim og vit­a­min E, skabte vejen for effek­tiv natur-kos­metik som arbe­jder utroligt godt sam­men med huden.

Grandels gen­nem­brud kom med udviklin­gen af Epi­gran, et kon­cen­tr­eret mul­ti-aktivt stof fra hvedekim og naturlæge midler, som har vist sig suc­ces­fulde for kos­metik i årti­er.

Hos Dr. Grandel er den økonomiske aktivitet er ikke et mål i sig selv, der­for har virk­somhe­den altid været opmærk­som på økonomisk brug af ressourcer og miljøven­lige process­er. Desu­den bidrager Dr. Grandel aktivt via social og kul­tur­al spon­sorering.

Men­nes­ket er i cen­trum hos os.

prisvindende-kosmetik
AWARD VINDENDE HUDPLEJE

Dr. Grandel er anerkendt

Dr. Grandel har igen­nem tiden mod­taget utal­lige awards, den sen­este “A life of beau­ty” blev mod­taget i 2014. Vi kan blandt andet nævne: Mest pro­fes­sionelle brand i pro­fes­sionel kos­metik, LNE & Spa’s best award og beau­ty forum read­ers choice award.

forskning-kosmetik
TOP KVALITETS INGREDIENSER

Forskning og natur i ét

Effek­tive pro­duk­ter bestående af rå mate­ri­aler og aktive ingre­di­enser fra naturen, kom­bineret med inno­v­a­tiv high-tech, giv­er et fan­tastisk spil af viden­skab og natur i ét. Vi har pro­duc­eret i over 60 år, og har ikke en eneste gang testet på dyr.

hudpleje_alle_hudtyper
VI HAR EN TIL ALLE

Produkter til alle hudtyper

Vi laver kos­metik til de fleste hud­typer og lidelser, sådan at alle vores kun­der får den rigtige hud­ple­je. Vi har alt fra fugt, anti-age, regen­er­a­tion – har du hud­typen, så har vi beskyt­telse og ple­je. Med et bredt sor­ti­ment, dækker vi alle behov for hud­ple­je.

Skal du have fat i Dr. Grandel?

Du kan nu han­dle de lækre make-up pro­duk­ter fra Arabesque, i de super flotte og per­fek­te farv­er, direk­te her på siden. 

In love with perfection

Find Dr Grandel produktet til din hudtype

Læs mere om hvert enkelt pro­dukt og find pro­duk­terne som pass­er til netop dig og køb det direk­te her på siden. Vi før­er hud­ple­je til både mænd og kvin­der, fra anti-aging til teenage hud, vi har også noget til dig!

Din hud vil takke dig.