Aktive Koncentrat Ampuller

Professionel hudpleje giver smuk hud, hurtigt!

Vores hud-til­stand er kon­stant i foran­dring og påvirkes af utal­lige  fak­tor­er, så som rumtem­per­atur, vejr, per­son­lig stress-niveau,  indi­vidu­el livsstil og spi­se­van­er. En ekstra por­tion aktive ingre­di­enser er ofte nød­vendig for effek­tivt at påvirke hudens til­stand i øje­b­likket, og skabe en hur­tig og tydelig forbedring. Ampuller er i høj grad ideelle for at imødekomme disse kun­dekrav: som en skræd­der­syet form for ekstra ple­je, kan ampuller bruges både for sig selv og i kom­bi­na­tion med hinan­den. Ligeledes kan behan­dlingsti­den nemt tilpass­es kun­dens indi­vidu­elle behov.

sos-ampule

SOS Ampuller

Blødgørende ampuller med anti­in­flam­ma­torisk virkn­ing, som lin­dre irri­ta­tion og rødme. 

cell-repair-ampoule

Cell Repair Ampuller

Foryn­gende kon­cen­trat med stam­celler fra frugt

beauty-flash-ampoule

Beauty Flash Ampuller

Aktivt kon­cen­trat, for en glat og ens­formig hud

retinol-ampoule

Retinol Ampuller

Aktivt nærende kon­cen­trat, reduc­ere lin­jer og rynker

hyaluron-ampoule

Hyaluron Ampuller

Inten­siv ple­je kon­cen­trat med “rynke fyldende effekt”

hyaluron-moisture-flash

Hyaluron moisture flash

Giv­er huden, den længe vent­ede frugt. Pro­duc­er­er straks en fin og glø­dende hud.

forever-39-ampoule

Forever 39

For en ung­dom­melig og opstram­met ansigts kon­tur

hyaluron-at-night

Hyaluron at Night

Aktive kon­cen­trat med depot hyaluron­syre. Giv­er fugt hele nat­ten.

beauty-sleep-ampoule

Beauty Sleep Ampuller

Aktive ampuller for en regener­eret og ens­formig hud om mor­ge­nen

contour-lift-ampoule

Contour Lift Ampuller

Aktivt kon­cen­trat med “push-up” effekt

hydro-active-ampoule

Hydro Active Ampuller

Aktiv kon­cen­trat som træger dybt ind i huden og fugt­giv­er 

instant-smooter-ampoule

Instant Smoother Ampuller

Aktiv ampul for en øje­b­likke­lig udglat­tende effekt