Performance 3D

En ny generation af højteknologisk hudpleje

Fra 35 års alderen forvær­res tilst­ede­værelsen af hyaluron­syre i huden. Resul­tatet er tab af mod­stand­skraft og udseen­det af fine lin­jer. Deru­dover påvirk­er tilbageven­dende ansigts­man­er­er og stress huden. Den unikke bland­ing af højte­k­nol­o­giske aktive stof­fer, der bruges i Per­for­mance 3D, giv­er et virke­lig fan­tastisk alter­na­tiv til rynke­fyldende injek­tion­er.

web_p3d_face

Cream

Den sen­este gen­er­a­tion af højte­k­nol­o­gisk ansigt­sple­je

web_p3d_eye

Eye Cream

Højte­k­nol­o­gisk øjen­ple­je til at bekæmpe æld­ning­stegn i øjenom­rådet

web_p3d_ultra_lift

Serum

Højte­k­nol­o­gisk kon­cen­trat med Dia­mond Focus Effect

Brug for god fugtpleje?

Se vores Hydro Active pro­duk­ter, per­fek­te til udtør­ret og dehy­dr­eret hud