AHA-Effect ampul

Forfinende ampul med 5% frugtsyre

Aktiv ingre­di­ens kon­cen­trat med 5% frugt­syr­er og frugt­vand af grøn man­darin. AHA-effekt til hud, der ser dybt ned ren og raf­fineret. Ure­gelmæs­sighed­er reduc­eres, huden ser glat og regener­eret ud.

Dette pro­dukt inde­hold­er frugt­syr­er, som kan øge hudens føl­somhed over for sollys. Sørg for at bruge TILSTRÆKKELIG SOLBESKYTTELSE under denne behan­dling. IKKE BRUGES IRRITERET HUD OG UNDGÅ KONTAKT MED ØJNENE. ÅBN IKKE AMPULLEN MED BARE HÆNDER! KLAP IKKE DEN ÅBNE AMPUL DIREKTE DE HUDDELE, DER SKAL BEHANDLES. Kun til ekstern brug. Sørg for, at pro­duk­tet ikke trænger ind i øjnene. Opbe­var pro­duk­tet util­gæn­geligt for børn. Ind­hold­et fra en indi­vidu­el ampul skal bruges umid­del­bart efter åbn­ing.