The Ampoule

Regenererer, Nærer, Strammer op

Nutri Sen­sa­tion Ampullen regener­erer huden med essen­tielle næringsstof­fer. Det aktive kon­cen­trat med urteek­strakt, og hind­bærk­er­ne­olie opstram­mer kon­tur­erne og skaber en syn­ligt yngre hud­tone.